Những món ăn vặt mùa thu

Mùa thu, chị em thích món ăn vặt nào?