Phẫu thuật và tướng vận

Sau hàng loạt các tại nạn nguy hiểm do PTTM, bạn có ý định đi thẩm mỹ làm đẹp nữa không?