Giọng hát Việt 2013

Theo bạn, ai sẽ trở thành quán quân Giọng hát Việt 2013?