sao mặc gì tuần qua

Theo bạn, sao Việt nào mặc ấn tượng nhất tuần qua?