Chấm điểm thời trang Sao

Theo đánh giá của bạn, Yoona xứng đáng được bao nhiêu điểm trên thang 100?