10 thứ cần có trong nhà khi bạn 30 tuổi

Bạn đã có những món đồ nào trong số 10 thứ trên ?