Xu hướng "mình dây"

Bạn có ủng hộ trào lưu "mình dây"?