Cấm mặc quần jeans đi học

Theo bạn quy định trang phục học đường hiện nay ở Việt Nam ra sao?