Vua đầu bếp Việt Nam 2014

Theo bạn, ai sẽ trở thành Vua đầu bếp Việt Nam mùa 2?