Sao Hàn mặc váy ngắn

Theo bạn, việc Sao Hàn mặc váy siêu ngắn có ảnh hưởng tới xu hướng của giới trẻ không?