Kỳ Duyên thẩm mỹ

Theo bạn gương mặt Hoa hậu Kỳ Duyên hiện tại có đẹp không?