Cai nghiện smartphone cho con

Có nên dùng hình ảnh đáng sợ để "cai" điện thoại cho con?