TRẺ NGHỈ HỌC NGÀY LẠNH

Khi trường cho con nghỉ học ngày rét dưới 10 độ, bạn sẽ làm thế nào?