Ý kiến về việc giảm sử dụng túi nilon

Theo bạn, để giảm thiểu rác nhựa dạng túi nilon ra môi trường, cách thức nào dưới đây hiệu quả nhất?