Những gương mặt vàng của ngành Giáo dục 2019

Bạn ấn tượng với câu chuyện của nhân vật nào nhất?