Khi Hari Won và Ngọc Trinh "so kè" sắc vóc trong cùng 1 khung hình?

Bạn thấy mỹ nhân nào nổi bật hơn?