Lâm Vỹ Dạ, Đại Nghĩa, Ký ức vui vẻ được xướng tên

Bạn có cho rằng kết quả trên là xứng đáng?