Hot streamer lên sóng truyền hình

Theo bạn, các streamer có nên làm khách mời trong các show truyền hình?