Khi Ngọc Trinh - Hương Giang "đụng hàng" cùng 1 chiếc váy

Bạn cảm thấy ấn tượng nhất với phong cách của mỹ nhân nào?