Soi gout ăn mặc sở hữu loạt điểm chung của Midu và Quốc Trường

Bạn có cảm thấy cặp đôi này có phong cách thời trang đồng điệu nhau?