THEO BẠN AI LÀ NGƯỜI DIỆN ĐÔI GIÀY NÀY ĐẸP NHẤT? 

THEO BẠN AI LÀ NGƯỜI DIỆN ĐÔI GIÀY NÀY ĐẸP NHẤT?