Khi Bảo Anh giã từ mái tóc tém cá tính để trở về với hình tượng nữ thần với kiểu tóc dài chấm vai

Bạn yêu thích kiểu tóc nào của nữ ca sĩ hơn?