Cướp chồng

Tại sao Thiên lại đồng ý đưa Tú về ở chung nhanh đến vậy? Tú có thể từ chối đề nghị này hay không đây?