Cuộc tình của vợ tôi 

Theo bạn, sau khi nhận ra những gì mình đã làm với Thủy, Đại có buông tha cho cô?