Gọi em là dì!

Thịnh đã nghe được mọi chuyện từ miệng ông quản gia, liệu anh sẽ làm gì tiếp theo đây?