Ngọc Trinh và Lan Ngọc đụng hàng

Theo bạn, Ngọc Trinh hay Lan Ngọc chiếm ưu thế mặc đẹp hơn?