Khi Quỳnh Nga - Lan Khuê cùng trưng dụng 1 chiếc khăn lụa làm điệu cho chiếc cổ

Bạn đánh giá cao lối mix match của người đẹp nào hơn?