Angelababy đổi mới hình ảnh với mái tóc tém 

Bạn có yêu thích màn biến đổi này của bà mẹ 1 con?