Thuý Ngân vs Lương Thuỳ Linh

Nếu được trao cho tấm vé vote người mặc đẹp hơn, bạn sẽ chọn ai?