Diện son hồng như Đinh Ngọc Diệp

Bạn nghĩ sao về màu son hồng tươi trẻ của Ngọc Diệp?