Nếu Ya Suy thành thần tượng...

Bạn có thích Ya Suy đăng quang Vietnam Idol 2012 hay không?