Kinh nghiệm làm mẹ

Bạn có hay cho bé nằm võng và ru lắc mạnh không?