AD20215: La Gia Tuệ

Bé La Gia Tuệ, số báo danh AD20215 hay khóc nhè, thích bú tay.

Bé La Gia Tuệ, sinh ngày 21/12/2015 ở 244 Long Thạnh 1 Trưng Nữ Vương, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ. Bé hay khóc nhè và thích bú tay.

ad20215: la gia tue - 1
Bé La Gia Tuệ, sinh ngày 21/12/2015

ad20215: la gia tue - 2
Bé hay khóc nhè và thích bú tay

ad20215: la gia tue - 3
Vẻ đáng yêu của bé Gia Tuệ

ad20215: la gia tue - 4

ad20215: la gia tue - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé Gia Tuệ nhé

Theo BTC (Khám Phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác