AD24858: Trần Phạm Đăng Phương

Bé Trần Phạm Đăng Phương, số báo danh AD24858 thích nghe nhạc và chơi otô.

Bé Trần Phạm Đăng Phương, sinh ngày 5/6/2014 ở Phú Thủy - Phan Thiết - Bình Thuận. Đăng Phương được 21 tháng tuổi, đã có 16 răng tất cả. Bé rất thích nghe nhạc, đã biết nói những từ đơn giản.

ad24858: tràn phạm dang phuong - 1
Bé Trần Phạm Đăng Phương, sinh ngày 5/6/2014 

ad24858: tràn phạm dang phuong - 2
Đăng Phương được 21 tháng tuổi, đã có 16 răng tất cả

ad24858: tràn phạm dang phuong - 3
Bé rất thích nghe nhạc, đã biết nói những từ đơn giản.

ad24858: tràn phạm dang phuong - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé Đăng Phương nhé

Theo BTC (Khám Phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác