AD30087: Phạm Thị Huyền Tâm

Bé Phạm Thị Huyền Tâm, số báo danh AD30087 rất thích chụp ảnh và đi chơi cùng bố mẹ.

Bé Phạm Thị Huyền Tâm, sinh ngày 5/3/2013, ở Hải Dương. Bé rất thích chụp ảnh, đi chơi cùng bố mẹ.

ad30087: pham thi huyen tam - 1
Bé Phạm Thị Huyền Tâm, sinh ngày 5/3/2013

ad30087: pham thi huyen tam - 2
Bé rất thích chụp ảnh, đi chơi cùng bố mẹ.

ad30087: pham thi huyen tam - 3
Mọi người bình chọn cho bé Huyền Tâm

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác