AD40082: Vũ Thảo My

Ngày 07/03/2016 12:26 PM (GMT+7)

Bé Vũ Thảo My, số báo danh AD40082 thíc nghe nhạc thiếu nhi.

Bé Thảo My hiện tại được 15,5 tháng tuổi. Con biết đi từ 12m, biết nói từ 11m. Con có thể biết đưa từng ngón tay khi mẹ hỏi từ số 1 đến số 5, con biết chỉ chính xác từng con vật trên bảng hình động vật như bò, trâu, ngựa, thỏ, mèo...

ad40082: vu thao my - 1
Bé Thảo My hiện tại được 15,5 tháng tuổi

ad40082: vu thao my - 2
Con biết đi từ 12m, biết nói từ 11m

ad40082: vu thao my - 3
Con có thể biết đưa từng ngón tay khi mẹ hỏi từ số 1 đến số 5

ad40082: vu thao my - 4
con biết chỉ chính xác từng con vật trên bảng hình động vật như bò, trâu, ngựa, thỏ, mèo...

ad40082: vu thao my - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé Thảo My nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Mẹ và bé