AD43623: Bùi Xuân Gia Bảo

Bé Bùi Xuân Gia Bảo, số báo danh AD43623 hiếu động, thích tìm hiểu mọi vật xung quanh.

Bé Bùi Xuân Gia Bảo, sinh ngày 6/2/2012. Bé hiếu động, thích tìm hiểu mọi vật xung quanh, biết giúp mẹ làm một số việc nhỏ, quý em nhỏ.

ad43623: bui xuan gia bao - 1
Bé Bùi Xuân Gia Bảo, sinh ngày 6/2/2012

ad43623: bui xuan gia bao - 2
Bé hiếu động, thích tìm hiểu mọi vật xung quanh, biết giúp mẹ làm một số việc nhỏ, quý em nhỏ.

ad43623: bui xuan gia bao - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé Gia Bảo nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác