Bùi Dương Trọng - AD35761 - Cu Ken dễ thương

Ngày 29/04/2016 01:10 AM (GMT+7)

Bé Bùi Dương Trọng, số báo danh AD35761 rất dễ thương.

Bé Bùi Dương Trọng, sinh ngày 15/12/2015. Bé ở nhà gọi là cu Ken.

Bùi Dương Trọng - AD35761 - Cu Ken dễ thương - 1

Bùi Dương Trọng - AD35761 - Cu Ken dễ thương - 2

Bùi Dương Trọng - AD35761 - Cu Ken dễ thương - 3

Bùi Dương Trọng - AD35761 - Cu Ken dễ thương - 4

Bùi Dương Trọng - AD35761 - Cu Ken dễ thương - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)