Bùi Như Bảo - AD19980 - Bảo bảo đáng yêu

Ngày 28/04/2016 06:16 AM (GMT+7)

Bé Bùi Như Bảo, số báo danh AD19980 thích chơi bóng, xem phim hoạt hình, nhảy theo nhạc.

Bé Bùi Như Bảo, sinh ngày 25/09/2014. Bảo Bảo - Nụ cười của con là mặt trời của bố mẹ.

Bùi Như Bảo - AD19980 - Bảo bảo đáng yêu - 1

Bùi Như Bảo - AD19980 - Bảo bảo đáng yêu - 2

Bùi Như Bảo - AD19980 - Bảo bảo đáng yêu - 3

Bùi Như Bảo - AD19980 - Bảo bảo đáng yêu - 4

Bùi Như Bảo - AD19980 - Bảo bảo đáng yêu - 5

Bùi Như Bảo - AD19980 - Bảo bảo đáng yêu - 6

Bùi Như Bảo - AD19980 - Bảo bảo đáng yêu - 7

Bùi Như Bảo - AD19980 - Bảo bảo đáng yêu - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)