Cao Trúc Linh - AD18644 - Cô bé dễ thương

Ngày 30/04/2016 15:29 PM (GMT+7)

Bé Cao Trúc Linh, số báo danh AD18644 thích ăn vặt,đi chơi.

Bé Cao Trúc Linh, sinh ngày 16/12/2014 .Bé được 16 tháng, chưa nói đuợc nhiều.

Cao Trúc Linh - AD18644 - Cô bé dễ thương - 1

Cao Trúc Linh - AD18644 - Cô bé dễ thương - 2

Cao Trúc Linh - AD18644 - Cô bé dễ thương - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)