Chu Tiến Đạt - AD25372 - Nụ cười không thể không yêu

Ngày 15/04/2016 10:54 AM (GMT+7)

Bé Chu Tiến Đạt, số báo danh AD25372 nói rất nhiều.

Bé Chu Tiến Đạt, sinh ngày nói rất nhiều. Bé nói rất nhiều, rất bám mẹ, hay hờn dỗi.

Chu Tiến Đạt - AD25372 - Nụ cười không thể không yêu - 1
Bé Chu Tiến Đạt, sinh ngày nói rất nhiều. 

Chu Tiến Đạt - AD25372 - Nụ cười không thể không yêu - 2
Bé nói rất nhiều, rất bám mẹ, hay hờn dỗi.

Chu Tiến Đạt - AD25372 - Nụ cười không thể không yêu - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé