Chu Trọng Hoàng - AD73904 - Bé Ken hiếu động

Ngày 30/04/2016 23:41 PM (GMT+7)

Bé Chu Trọng Hoàng, số báo danh AD73904 thích leo cầu thang, thích bố chở đi dạo bằng xe máy.thích đùa cùng chị.

Bé Chu Trọng Hoàng, sinh ngày 27/05/2015. Tên ở nhà là ken. Bé hay cười và rất hiếu động.

Chu Trọng Hoàng - AD73904 - Bé Ken hiếu động - 1

Chu Trọng Hoàng - AD73904 - Bé Ken hiếu động - 2

Chu Trọng Hoàng - AD73904 - Bé Ken hiếu động - 3

Chu Trọng Hoàng - AD73904 - Bé Ken hiếu động - 4

Chu Trọng Hoàng - AD73904 - Bé Ken hiếu động - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)