Chua Tuấn Thành - AD31042 - Bé trai kháu khỉnh

Ngày 29/04/2016 16:46 PM (GMT+7)

Bé Chua Tuấn Thành, số báo danh AD31042 được 11 tháng tuổi.

Bé Chua Tuấn Thành, sinh ngày 27/05/2015. 

Chua Tuấn Thành - AD31042 - Bé trai kháu khỉnh - 1

Chua Tuấn Thành - AD31042 - Bé trai kháu khỉnh - 2

Chua Tuấn Thành - AD31042 - Bé trai kháu khỉnh - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)