Đặng Đình Đức - AD64261

Bé Đặng Đình Đức, số báo danh AD64261 thích hát nhạc Hàn Quốc.

Bé Đặng Đình Đức, sinh ngày 25/01/2015. Bé rất năng động, chỉ thích hét mà không thích hát.

dang dinh duc - ad64261 - 1
Bé Đặng Đình Đức, sinh ngày 25/01/2015.

dang dinh duc - ad64261 - 2

dang dinh duc - ad64261 - 3

dang dinh duc - ad64261 - 4
Bé rất năng động, chỉ thích hét mà không thích hát.

dang dinh duc - ad64261 - 5

dang dinh duc - ad64261 - 6

dang dinh duc - ad64261 - 7

dang dinh duc - ad64261 - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Mẹ và bé