Đặng Phan Anh Tú - AD15559 - Anh chàng hay khóc nhè

Ngày 29/04/2016 13:12 PM (GMT+7)

Bé Đặng Phan Anh Tú, số báo danh AD15559 thích nghe nhạc.

Bé Đặng Phan Anh Tú, sinh ngày 01/10/2015.

Đặng Phan Anh Tú - AD15559 - Anh chàng hay khóc nhè - 1

Đặng Phan Anh Tú - AD15559 - Anh chàng hay khóc nhè - 2

Đặng Phan Anh Tú - AD15559 - Anh chàng hay khóc nhè - 3

Đặng Phan Anh Tú - AD15559 - Anh chàng hay khóc nhè - 4

Đặng Phan Anh Tú - AD15559 - Anh chàng hay khóc nhè - 5
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)