Đặng Quang Phúc - AD11346 - Anh chàng hiếu động

Ngày 30/04/2016 23:37 PM (GMT+7)

Bé Đặng Quang Phúc, số báo danh AD11346 thích các hoạt động tập thể, tắm biển, ăn hải sản.

Bé Đặng Quang Phúc, sinh ngày 15/10/2012. Bé thích nhảy theo nhạc, rất hiếu động và háu ăn. Bé có tính tự lập cao và rất nguyên tắc.

Đặng Quang Phúc - AD11346 - Anh chàng hiếu động - 1

Đặng Quang Phúc - AD11346 - Anh chàng hiếu động - 2

Đặng Quang Phúc - AD11346 - Anh chàng hiếu động - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)