Daniella Linh Visser - AD45855

Ngày 16/03/2016 17:50 PM (GMT+7)

Bé Daniella Linh Visser, số báo danh AD45855 rất hiếu động.

Bé Daniella Linh Visser, sinh ngày 10/8/2015. Bé rất hiếu động, dễ ăn và dễ ngủ.

daniella linh visser - ad45855 - 1
Bé Daniella Linh Visser, sinh ngày 10/8/2015.

daniella linh visser - ad45855 - 2
 Bé rất hiếu động, dễ ăn và dễ ngủ.

daniella linh visser - ad45855 - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé Daniella Linh Visser  nhé

Theo BTC (Khám Phá)
Tin bài cùng sự kiện Mẹ và bé