Đinh Bảo Ngọc - AD31537 - Thiên thần nhí đáng yêu

Ngày 30/04/2016 23:06 PM (GMT+7)

Bé Đinh Bảo Ngọc, số báo danh AD31537 thích chụp hình.

Bé Đinh Bảo Ngọc, sinh ngày 08/08/2015. Bé thích chụp hình, thích được đi chơi.

Đinh Bảo Ngọc - AD31537 - Thiên thần nhí đáng yêu - 1

Đinh Bảo Ngọc - AD31537 - Thiên thần nhí đáng yêu - 2

Đinh Bảo Ngọc - AD31537 - Thiên thần nhí đáng yêu - 3

Đinh Bảo Ngọc - AD31537 - Thiên thần nhí đáng yêu - 4

Đinh Bảo Ngọc - AD31537 - Thiên thần nhí đáng yêu - 5

Đinh Bảo Ngọc - AD31537 - Thiên thần nhí đáng yêu - 6

Đinh Bảo Ngọc - AD31537 - Thiên thần nhí đáng yêu - 7

Đinh Bảo Ngọc - AD31537 - Thiên thần nhí đáng yêu - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)