Đỗ An Khánh Ngọc - AD27933 - Cô nàng lý sự

Ngày 27/04/2016 09:24 AM (GMT+7)

Bé Đỗ An Khánh Ngọc, số báo danh AD27933 thích nghe nhạc bolero.

Bé Đỗ An Khánh Ngọc, sinh ngày 03/06/2014. 

Đỗ An Khánh Ngọc - AD27933 - Cô nàng lý sự - 1

Đỗ An Khánh Ngọc - AD27933 - Cô nàng lý sự - 2

Đỗ An Khánh Ngọc - AD27933 - Cô nàng lý sự - 3

Đỗ An Khánh Ngọc - AD27933 - Cô nàng lý sự - 4

Đỗ An Khánh Ngọc - AD27933 - Cô nàng lý sự - 5

Đỗ An Khánh Ngọc - AD27933 - Cô nàng lý sự - 6

Đỗ An Khánh Ngọc - AD27933 - Cô nàng lý sự - 7
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)