Đỗ Đăng Tùng Lâm - AD17618 - Anh chàng thông minh

Ngày 29/04/2016 13:10 PM (GMT+7)

Bé Đỗ Đăng Tùng Lâm, số báo danh AD17618 rất thích các con vật, đặc biệt là chó.

Bé Đỗ Đăng Tùng Lâm, sinh ngày 06/04/2013. Bé rất thích các con vật, đặc biệt là chó, bé nhận biết được hầu hết các con vật qua tranh ảnh.

Đỗ Đăng Tùng Lâm - AD17618 - Anh chàng thông minh - 1

Đỗ Đăng Tùng Lâm - AD17618 - Anh chàng thông minh - 2

Đỗ Đăng Tùng Lâm - AD17618 - Anh chàng thông minh - 3

Đỗ Đăng Tùng Lâm - AD17618 - Anh chàng thông minh - 4
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)